...

Cennik

Osoba dorosła23 zł
Dziecko 5-15 lat17 zł
Dziecko do 4 latGRATIS
Namiot 1-2 osobowy19 zł
Namiot 3-4 osobowy24 zł
Namiot 5-6 osobowy29 zł
Przyczepa do 6 m24 zł
Przyczepa powyżej 6 m29 zł
Kamper34 zł
Przyczepa bagażowa19 zł
Samochód osobowy22 zł
Samochód bus sov24 zł
Motocykl9 zł
Przedsionek, baldachim14 zł
Pawilon ogrodowy, altanka14 zł
Przyłącze do prądu24 zł
Opłata klimatyczna za każdą osobę2,70 zł
Korzystanie z pralki20 zł
Zimowanie przyczepy500 zł
Rabat za pobyt powyżej 14 dni5% opłacony z góry

Do podanych cen należy doliczyć opłatę klimatyczną.

Miejsca na cały sezon są wyceniane indywidualnie.

Korzystanie z sanitariatów na naszym kempingu jest bezpłatne.

Doba kończy się o godzinie 11:00

Regulamin

 1. Recepcja pola namiotowego czynna jest codziennie w godzinach od 08:00 do 20:00, natomiast doba pobytowa trwa od 11:00 do 11:00dnia następnego .
 2. Przyjeżdżający po godz. 20:00 i przed 22:00wjeżdżają na pole namiotowe a przyjeżdżający po godzinie 22:00 i przed 6:00 zatrzymują się na parkingu dla klientów przy budynku  recepcji .
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00w tych godzinach  zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa.
 4. Opłaty za pobyt pobierane są z góry w dniu rozpoczęcia, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zwrotu  należności. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu. 
 5. Goście osoby zameldowanej mogą przebywać do godziny 22:00, przebywanie dłużej wymaga uiszczenia opłaty pobytowej.
 6. Z urządzeń RTV należy korzystać przy ściszonych głośnikach w taki sposób aby nie zakłócić spokoju innym
 7. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym a ich właściciele zobowiązani są do: posiadania aktualnej książeczki szczepień, zapewnienia odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju, posiadania legowiska dla zwierząt, sprzątania nieczystości po swoich zwierzętach, wyprowadzanie zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
 8. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 9. Za stan instalacji przedłużaczy gości właściciel Pola  nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia bezpieczeństwa właściciel Pola odmawia prawa do korzystania z przyłącza elektrycznego do czasu wymiany przez klienta na bezpieczny kabel elektryczny.
 10. Zakazuje udostępniania przez gości pola energii elektrycznej osobom , które tej energii nie wykupiły pod karą naliczenia dwukrotności stawki za energię elektryczną.
 11. Prysznice , umywalnie i wc czynne są całodobowo .
 12. Pomieszczenie kuchenne oraz pralnia czynne od godz. 08:00  do godz . 22:00
 13. Odpadki i śmieci należy wyrzucać tylko do wyznaczonych opisanych pojemników i worków. Na terenie pola obowiązuje segregacja śmieci.
 14. Bezwzględnie zabrania się rozpalania ognisk, ogradzania lub wydzielania terenu , oraz mycia samochodów.
 15. Dzieci na terenie pola znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się na polu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Właściciel pola nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 16. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za korzystanie z mienia pola. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia pola korzystający  ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 50% kosztów całości pobytu.
 17. Właściciel pola nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody osobowe, oraz ewentualne zniszczenia, uszkodzenia lub kradzież wszelkich dóbr przywiezionych przez klienta na pole, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów ( dokumenty, kluczyki, telefony, pieniądze, itp.)
 18. Z przyczyn niezależnych od Pola namiotowego „Baltic Kemping” wichury, zmiany pogodowe, deszcze, wcześniejszy wyjazd opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.
 19. Właściciel pola namiotowego „Baltic Kemping ”  Za naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego, a w szczególności zakłócania spokoju, nie respektowania ciszy nocnej, nadużywania alkoholu, stosowania wulgaryzmów, obrażania obsługi itp.  ma prawo usunąć turystę z terenu obiektu bez zwrotu należności za pobyt.
 20. Pobyt na terenie pola jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu a jego nie znajomość nie zwalnia z zasad jego przestrzegania.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.